Het staat nog steeds niet best voor met de kwaliteit en toegankelijkheid van overheidswebsites ondanks de vorig jaar door het kabinet vastgestelde regels. Onderzoek van internet bedrijf Ptrweb Internet Oplossingen naar overheidssites toont aan dat er maar weinig overheidssites zó zijn ingericht dat die toegankelijk zijn voor gehandicapten en senioren. En dat, terwijl alle problemen eenvoudig en snel op te lossen zonder dat then koste gaat van vormgeving of dynamiek van de sites.

Uit Ptr's onderzoek blijkt dat de meeste overheidsorganisaties niet erg veel haast maken met het (her)inrichten van hun site. Dat is vooral voor mensen met een functiebeperking zoals beperkt gezichtsvermogen en voor senioren een behoorlijke handicap. Van de ministeries verkeren de websites van Defensie (voldoet voor 52 procent aan de richtlijnen), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (55 procent), AZ (57 procent) en VROM (64 procent) in de groep waarin veel valt te verbeteren. Justitie (73 procent), Verkeer en Waterstaat (74 procent), Financiën (77 procent) en Buitenlandse Zaken (78 procent) zijn een eind op streek.

Volgens Ptr schort het bij overheidssites aan: websites die met een toetsenbord niet zijn aan te sturen, teksten die niet zijn te vergroten, afbeeldingen die geen tekstequivalent hebben, onbruikbare pagina’s en tabellen, style-sheets die moeilijk zijn op te roepen, het ontbreken van een gevalideerde broncode, en zo voort. Peter Pinkster: ‘Welke de gevolgen daarvan zijn voor de kwaliteit van de overheidsdienstverlening en de bereikbaarheid van informatie, diensten en producten voor gehandicapte en oudere bezoekers laat zich raden. Uitsluiting van een grote groep burgers dreigt. Al hebben overheidsdiensten dan de tijd tot 2011, het is een maatschappelijke plicht de websites voor die tijd, juist voor die groep, op orde te hebben’.

Diensten

 Websites.
 Webapplicaties.
 Corporate Identity.
 Digitale Marketing.
 Video en animatie.

Over ons

 Missie & Visie.
 Geschiedenis.
 Blog.