Staatscourant 23 mei
23 mei 2007

Meeste websites overheid deugen niet

De overheid voldoet bij lange na niet aan de zelf opgestelde regels over inrichting en toegankelijkheid van websites. Onderzoek van internet bedrijf PTR web (voorheen 4RO) naar websites van zowel rijksoverheid als gemeenten wijst uit dat er maar weinig sites door de beugel kunnen. Gehandicapten en senioren zijn de dupe.

Nederlandse Staatscourant, officiële uitgave van het koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 publiceerde mijn bericht als volgende.

Websites die zijn gebouwd volgens webstandaarden, zijn gemakkelijker te gebruiken door bezoekers met afwijkende browsers, zoals schermlezers, brailleregels, spraak synthesizers, tekstbrowsers en palmtop browsers met beperkte schermafmetingen’, verklaarde Peter Pinkster, directeur van webbedrijf PTR web. De webstandaarden bieden de technologie om binnen een versie van een website rekening te houden met de meeste gebruikerssituaties.

Het toepassen van die standaarden is de beste garantie voor toegankelijkheid voor zowel oude als nieuwe webbrowsers, afwijkende browsers, zoekspiders en nieuwe media zoals mobiel internet. Maar het blijkt dat de Nederlandse overheid het ze zelf, uitgezonderd daargelaten, lelijk bij laat zitten als het gaat om toepassing van de webrichtlijnen gaat.

Van ministeries verkeren de websites van Defensie (voldoet voor 52% aan de richtlijnen), Sociale Zaken en Werkgeledenheid (55%), AZ (57%) en VROM (64%) in de groep waarin veel valt te verbeteren. Justitie (73%), Verkeer en Waterstaat (74%), Financiën (77%) en Buitenlandse Zaken (78%) zijn end op streek.